Το εργαστήριο με τίτλο «Πρόγραμμα Ερευνών και Μακροχρόνιου Σχεδιασμού» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και του μακροχρόνιου σχεδιασμού. Διευθυντής του προγράμματος είναι o Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

To E-Learning του ΕΚΠΑ στη Διεθνή Επιστημονική Σκηνή

Διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια Δεξιοτήτων & Προσωποποιημένη Επιμόρφωση Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων συγκεντρώνει μια ποικιλία γνώσεων και δεξιοτήτων για μια οικογένεια επαγγελμάτων. Κατά τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου (30 & 31) πραγματοποιήθηκε …